Category Archives: Gima Wheels

Gima wheels Element

Brand: Gima Model: Element Size: 20×8.5, 22×9.5          5~lugs             22×9.5, 24×10          6~lugs Finish(s): Black Machined  

Gima wheels Bravo

Brand: Gima Model: Bravo   Size: 20×8.5, 22×9.5          5~lugs             20×8.5, 22×9.5, 24×10, 26×10, 28×10, 30×10          6~lugs Finish(s): Black Machined  

Gima wheels Paradox

Brand: Gima Model: Paradox Size: 18×8, 18×9.5, 20×8.5, 20×10.50,  22×9.0, 22×10.50          5~lugs             20×8.5, 22×9.5, 24×10, 26×10, 28×10          6~lugs Finish(s): Black Machined, Black Milled, Black, Chrome     

Gima wheels Rogue

Brand: Gima Model: Rogue Size: 18×8, 18×9.5, 20×8.5, 20×10.50,  22×9.0, 22×10.50          5~lugs             22×9.5, 24×10, 26×10,      6~lugs Finish(s): Black Machined, Black Milled, Black, Chrome    

Gima wheels Nexus

Brand: Gima Model: Nexus Size: 20×8.5, 20×10.50,  22×9.0, 22×10.50, 24×9.5          5~lugs             20×8.5, 22×9.5, 24×10, 26×10, 28×10          6~lugs Finish(s): Black Machined, Black Milled, Black, Chrome     

Gima Wheels Sigma

Brand: Gima Model: Sigma Size: 20×8.5, 22×9.50          5~lugs             20×8.5, 22×9.5, 24×10, 26×10, 28×10, 30×10          6~lugs Finish(s): Black Machined, Black Milled, Black, Chrome   

Gima wheel Vortex

Brand: Gima Model: Vortex Size:  18×8, 18×9.5, 20×9, 20×10.50,  22×9.0, 22×10.50 Finish(s): Black Machined, Black Milled, Black     

Gima Wheel Helix

Brand: Gima Model: Helix Size: 18×8, 18×9.5, 20×8.5, 20×9,  22×9.0, 22×10.50            Finish(s): Black Machined, Black Milled, Black, Chrome     

Gima Wheels In-Flame

Brand: Gima Model: In-Flame Size: 20×8.5, 20×10.50,  22×9.0, 22×10.50, 24×9.5          5~lugs             20×8.5, 22×9.5, 24×10, 26×10, 28×10          6~lugs Finish(s): Black Machined, Black Milled, Black, Chrome